Eksempel på konfliktløsning v.h.a. mediationsmetoden i en sag vedr.:

Arbejdspladskonflikt

Konflikt
I en lokal afdeling (for et større forsikringselskab) med ca. 20 ansatte, er der opstået en konflikt imellem 2 ansatte, der både deler ansvarsområde og kontor.

Henvendelse
Afdelingslederen har efter en kortere drøftelse med de 2 ansatte foreslået mediation, idet den ene part (en kvinde) lod afdelingslederen forstå, at det bl.a. drejede sig om den anden part’s (en mand) generelle adfærd (sexchikane).

Form og kontrakt
Der aftales mæglingsmøde i et af virksomhedens mødelokaler. Alm. standard kontrakt og form.

Kort om processen
Det kommer frem at den mandlige ansatte følte sig meget usikker på den kvindelige ansatte, som kun havde været ansat i ca. et år, mens manden havde været ansat i over 10 år. Der bliver arbejdet med denne usikkerhed og også afdækket, hvad kvinden har opfattet som sexchikane, men som manden har tolket helt anderledes. Manden er privat inde i nogle store vanskeligheder, som kan forklare, hvorfor han måske reagerer uhensigtsmæssigt. Det opnås en forståelse og respekt for hinandens opfattelser og problemer.

Løsning
Der bliver enighed om, hvordan omgangsformen skal være. Der aftales et fælles opgaveprojekt, hvor de ikke bliver konkurrerende men samarbejdende.

Tidsforbrug og økonomi
Ca. 3 timer.

Konklusion/hvorfor bruge mediation
Afdelingschefen var usikker på at gå ind i denne konflikt, idet han frygtede, at det kunne gøre ”ondt værre”. Afd.chefen var usikker på om de ansatte ville være ”konstruktive og ærlige”, hvis han skulle styre dialogen og samtidigt være deres chef. Det kan være svært som chef ”ikke at træffe beslutninger” i en sag. I en sag som denne er det formodentligt mest hensigtmæssigt, at de involverede tager ansvar for løse konflikten selv.

LUK VINDUE

© Søren Braskov, 2000