Eksempel på konfliktløsning v.h.a. mediationsmetoden i en sag vedr.:

ARVESAG

Konflikt
Et søskendepar (søster 45 år og bror 40 år) i konflikt i forbindelse med arv. Begge forældre pludseligt omkommet ved traumatisk ulykke. Der forestår afvikling af ejendom og større bohave, der rummer mange ting både af stor økonomisk værdi såvel som af stor affektionsværdi. Konflikten har sit udgangspunkt i at broderen ønsker at realisere boet så hurtigt som muligt, hvad søsteren er meget ulykkelig over og forsøger at modsætte sig.

Henvendelse
Advokaten, som står for afvikling af boet, har anbefalet mediation udfra det ulykkelige, at søskendeparret risikerer et totalt brud.

Form og kontrakt
Mæglingsmøderne afholdes på mediators kontor. Alm. standardkontrakt. Én mediator. Ikke aktiv deltagelse af boets advokat.

Kort om processen
Det kommer meget hurtigt frem i processen, at broderens ønske om, at boet skal realiseres så hurtigt, skyldes broderens alvorlige økonomiske problemer, som søsteren ikke var vidende om. Søsterens væsentligste ønske om langsom afvikling af boet skyldes bl.a. at hun var meget tættere knyttet til forældrene, var ulykkelig over forældrenes traumatiske ulykke og havde brug for en langsom afvikling. Søskendeparret får talt om deres indbyrdes til tider vanskelige relation og deres forskellige forhold til deres forældre.

Løsning
Søsteren tilbyder at låne broderen penge, så han kan holde kreditorerne i ro. Der aftales deling af de væsentligste effekter og plan for den endelige afvikling.

Tidsforbrug og økonomi
Ca. 6 timer

Konklusion/hvorfor bruge mediation
Søskendeparret havde (har) en problematisk relation, som yderligere kunne forstærkes ved den meget voldsomme og påtvungne arvesag. Mediationen syntes at gavne og styrke deres familieforhold, hvad de ved en senere lejlighed har givet udtryk for.

© Søren Braskov, 2000

LUK VINDUE