Eksempel på konfliktløsning v.h.a. mediationsmetoden i en sag vedr.:

Konflikt imellem ejerne af fabrik

Konflikt
En virksomhed med stor eksport og ca. 100 ansatte, hvor stifterne og hovedaktionærerne er 2 brødre, hvis samarbejde er så anspændt og konfliktfyldt, at virksomhedens fremtid er truet.

Henvendelse
Bestyrelsesformanden opfordrer (og næsten tvinger) de 2 brødre til mediation m.h.p. det fremtidige samarbejde i virksomheden (el. opløsning/salg).

Form og kontrakt
Der aftales mæglingsmøde med de 2 brødre på mediators kontor. Alm. standard kontrakt og form. Delvis deltagelse af co-mediator. Revisor deltog ved flere mæglingsmøder.

Kort om processen
Systematisk afdækkes konfliktområder og de 2 brødre
konfronterer hinanden med de overensstemmelser , som de ikke har kunnet benævne i mange år.
Den ene bror har igennem de sidste år haft en meget svingende arbejdsindsats, hvad der har givet anledning til megen forvirring og frustration. Det kommer til at stå mere og mere klart, at samarbejdet ikke kan fortsætte. Der arbejdes med mange forskellige løsningsmuligheder, hvor den ene bror kan komme ud af samarbejdet med »æren og økonomien« i behold og samtidig, at deres fælles hjertebarn (fabrikken) kan fortsætte driften på et sundt økonomisk fundament.

Løsning
Den ene bror købes ud og medtager en nicheproduktion, som de begge er enige om med fordel kan adskilles fra resten. Der aftales en »håndfæstning« om hvilken årsagsforklaring, der skal gives udadtil.

Tidsforbrug og økonomi
ca. 15 timer

Konklusion/hvorfor bruge mediation
Det lykkedes af finde en måde på hvilken brødrernes fælles »drøm« kunne afvikles på uden at nogen tabte anseelse og uden at virksomheden måtte på helt andre hænder – med den usikkerhed det ville betyde for dens fremtid.

LUK VINDUE

© Søren Braskov, 2000