Eksempel på konfliktløsning v.h.a. mediationsmetoden i en sag vedr.:

Nabostridigheder

Konflikt
I et større lejlighedskompleks beskyldes en 14 årig dreng for sexuelt at have misbrugt nogle mindre drenge på 5-6 år. Nogle beboere kræver den 14 årige dreng og dennes mor smidt ud af lejligheden. Der er foretaget anmeldelse af den 14 årige – både til politi og til de sociale myndigheder.

Henvendelse
Boligselskabets advokat retter henvendelse om mediation, idet man har tilbudt moderen og den 14 årige en anden lejlighed i et andet boligkompleks, men det tilbud ønsker moderen ikke at gøre brug af. Man finder ikke at der er lovhjemmel for at opsige lejemålet.

Form og kontrakt
Der aftales fælles møde med moderen og dennes advokat og forældrene til de muligt krænkede børn og deres advokat på det advokatkontor, som repræsenterede boligselskabet. Boligselskabets direktør stod telefonisk stand by. Mediation i øvrigt efter gældende regler. Co-mediator ved det fælles mæglingsmøde – ellers kun en mediator på resten af sagen.

Kort om processen
Der arbejdes med beskyldninger og facts. Men senere i processen mere om bekymring og ansvar for 14 årige dreng. Der gives udtryk for vrede og den usikkerhed, som forældrene til de formodet krænkede drenge, føler. Dele af processen foregår separat hos enten moderen til den 14 årige (og dennes advokat) eller i gruppen af forældre til de krænkede drenge (og deres advokat).

Løsning
Der opnås enighed om en aftale, der indbefatter, at den 14 årige forpligter sig til at påbegynde et behandlingsforløb. Forældrene til de formodet krænkede drenge forpligtiger sig til at hjælpe med til at få stoppet den smædekampagne, der verserer.

Tidsforbrug og økonomi
ca. 10 timer

Konklusion/hvorfor bruge mediation
En betændt og kompliceret nabostrid, hvor der juridisk blev skønnet, at mediation var hensigtsmæssig fremfor retssag, idet der ville være meget usikkerhed om udfaldet og meget stor risiko for, at de involverede børn ville blive traumatiseret.

LUK VINDUE

© Søren Braskov, 2000