Konflikter, tvister og uenighed er en naturligt, hvor der er mennesker og interaktion. Det er måden, vi som mennesker, virksomhed og samfund håndterer konflikter på, som er afgørende for, om konflikter bliver til vækst og udvikling eller til stagnation og fastlåsthed.

Er du direktør, personalechef, afdelingsleder el. tillidsrepræsentant har du måske brug for professionel rådgivning i forhold til håndtering af de konflikter, der måtte være på arbejdspladsen?

Måske har du brug for en analyse eller vurdering af konflikten i forhold til, om det er forholdene på arbejdspladsen som er centrum for uoverensstemmelsen, eller om der mere er tale om konflikter, som knytter sig til bestemte personer?

Vil det hjælpe at afskedige eller skal der undervises og udvikles?

Hvilken rolle spiller jeg i konflikten?

Er du i tvivl om hvorvidt konfliktmægling en mulighed?

Er ovenstående spørgsmål, som du eksempelvis stiller dig, så hjælper vi dig gerne. Vi kommer gerne ud til en uformel samtale eller vi kan arrangere en telefonisk rådgivning.

LUK VINDUE

Konfliktløsning:
Jysk Center for Konfliktløsning er stiftet og ledet af cand. psyk og mediator Søren Braskov

Til Jysk Center for Konfliktløsning, som er placeret i Silkeborg, er der tilknyttet en stab af professionelle og veluddannede konsulenter med ekspertise og erfaring i mægling og løsning af konflikter uden offentlig og/eller retslig indblanding - mediation, konfliktløsning og mægling