Konfliktmægling (også betegnet mediation) er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt til gennem forhandling at finde en løsning, de begge kan acceptere som god. Forhandlingen styres af en neutral og særligt uddannet konfliktkonsulent – en mediator. En mediator skal ikke fremkomme med forslag til løsning eller vurdere konflikten juridisk, men derimod sørge for, at forhandlingerne gennemføres på en konstruktiv måde, så parterne selv finder frem til en løsning på konflikten. Konfliktmægling/mediation har været brugt i USA, Australien og flere europæiske lande gennem mange år er blevet et populært alternativ i erhvervskonflikter.

Konflikter der med fordel kan løses med konfliktmægling er f.eks.:
  • Kontraktbrud og misligeholdelse
  • Konflikter i kompagniskaber om drift eller opløsning
  • Konflikter på arbejdspladsen mellem grupper/afdelinger eller enkelt personer (sexchikane, mobning m.m)

De fleste mæglingsmøder (mediationer) kan gennemføres på et enkelt eller et par møder. Møderne varer fra et par timer til en hel dag og er derfor hurtige og meget økonomisk overskuelige.

I korte træk er fordelene ved konfliktmægling:

  • Det er hurtigt og tidsbesparende
  • Det er mindre økonomisk belastende
  • Det er fortroligt
  • Det styres af en neutral mægler (mediator)
  • Det involverer parterne konstruktivt
  • Det foregår uformelt

Eksempler på sager

LUK VINDUE