workshop-kurser-undervisning

Vi yder gerne individuel konsultation og/eller supervision til dig eller jer, som ønsker at udvikle og træne konfliktløsningsmetoder. Vores konsulenter er primært systemisk/konstruktivistisk uddannede.

Konfliktløsning:
Jysk Center for Konfliktløsning er stiftet og ledet af cand. psyk og mediator Søren Braskov

Til Jysk Center for Konfliktløsning, som er placeret i Silkeborg, er der tilknyttet en stab af professionelle og veluddannede konsulenter med ekspertise og erfaring i mægling og løsning af konflikter uden offentlig og/eller retslig indblanding - mediation, konfliktløsning og mægling