Jysk Center for Konfliktløsning er stiftet og ledet af cand. psyk og mediator Søren Braskov

Til centret, som er placeret i Silkeborg, er der tilknyttet en stab af professionelle og veluddannede konsulenter med ekspertise og erfaring i mægling og løsning af konflikter uden offentlig og/eller retslig indblanding

Jysk Center for Konfliktløsning ønsker at imødekomme det stigende behov for kvalificerede og objektive konfliktløsere i private stridigheder i forbindelse med konflikter i - og i mellem - virksomheder samt ved samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen.

Centrets mission er at skabe holdbare løsninger, forsoning og vækst ved at bringe parterne til gensidig forståelse ved i fællesskab at definere kernen i konflikten - og dermed sammen finde en konstruktiv og holdbar løsning til gavn for alle konfliktens parter.

Konfliktløsning:
Jysk Center for Konfliktløsning er stiftet og ledet af cand. psyk og mediator Søren Braskov

Til Jysk Center for Konfliktløsning, som er placeret i Silkeborg, er der tilknyttet en stab af professionelle og veluddannede konsulenter med ekspertise og erfaring i mægling og løsning af konflikter uden offentlig og/eller retslig indblanding - mediation, konfliktløsning og mægling