Konflikter og samarbejdsproblemer er nært knyttet. Derfor er det naturligt, at vi udnytter den ekspertise, som vi har opnået om konflikter til forståelse af de virksomme ingredienser og faktorer i samarbejdsudvikling.

Som metode er vi dog primært optaget af fremtiden og benytter metoder inden for den systemiske og konstruktive model (“appreciative inquiry” m.fl.)

Vores konsulenter har erfaring med både private og offentlige virksomheder – også når det gælder samarbejdsudvikling.

Konfliktløsning:
Jysk Center for Konfliktløsning er stiftet og ledet af cand. psyk og mediator Søren Braskov

Til Jysk Center for Konfliktløsning, som er placeret i Silkeborg, er der tilknyttet en stab af professionelle og veluddannede konsulenter med ekspertise og erfaring i mægling og løsning af konflikter uden offentlig og/eller retslig indblanding - mediation, konfliktløsning og mægling