Vi tager gerne en indledende telefonisk samtale om en konkret konflikt og foreslår en eventuel løsningsmodel. Vi anvender konfliktmægling (mediation) som metode, som du kan læse nærmere HER.
Her er vores specialer indenfor privatområdet:

  • Arvesagskonflikter [eksempel]
  • Skilsmissekonflikter
  • Familiekonflikter
  • Nabokonflikter [eksempel]

Konfliktløsning:
Jysk Center for Konfliktløsning er stiftet og ledet af cand. psyk og mediator Søren Braskov

Til Jysk Center for Konfliktløsning, som er placeret i Silkeborg, er der tilknyttet en stab af professionelle og veluddannede konsulenter med ekspertise og erfaring i mægling og løsning af konflikter uden offentlig og/eller retslig indblanding - mediation, konfliktløsning og mægling